GlotPress

Translation of Back office: mk

Filter ↓ Sort ↓ All (4,275) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,279) Warnings (0)
1 6 7 8 9 10 285
Prio Original string Translation
Product Background Editing Tool Инструмент за уредување на позадината на производи Details

Product Background Editing Tool

Инструмент за уредување на позадината на производи
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The allowed range of colors will be described through pantone codes. Note that if this option changes, the list of colors below will be reset. Дозволениот опсег на бои ќе биде опишан преку пантонски кодови. Забележете дека ако оваа опција се промени, листата на бои подолу ќе биде ресетиран. Details

The allowed range of colors will be described through pantone codes. Note that if this option changes, the list of colors below will be reset.

Дозволениот опсег на бои ќе биде опишан преку пантонски кодови. Забележете дека ако оваа опција се промени, листата на бои подолу ќе биде ресетиран.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Checking this option, you will lose your current list of palette colors. Проверувајќи ја оваа опција, ќе ја изгубите вашата сегашна листа на палета бои. Details

Checking this option, you will lose your current list of palette colors.

Проверувајќи ја оваа опција, ќе ја изгубите вашата сегашна листа на палета бои.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Color picker (no limit on colors) Берач на бои (без ограничување на боите) Details

Color picker (no limit on colors)

Берач на бои (без ограничување на боите)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable tools to fill the print area Овозможи алатки за пополнување на областа за печатење Details

Enable tools to fill the print area

Овозможи алатки за пополнување на областа за печатење
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
New rule Ново правило Details

New rule

Ново правило
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error saving the rule. Грешка во зачувувањето на правилото. Details

Error saving the rule.

Грешка во зачувувањето на правилото.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Saving the area background rule... Спасување на правилото за позадина... Details

Saving the area background rule...

Спасување на правилото за позадина...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please make sure to apply the rule to at least one product or print method. Ве молиме да го примените правилото на барем еден производ или метод на печатење. Details

Please make sure to apply the rule to at least one product or print method.

Ве молиме да го примените правилото на барем еден производ или метод на печатење.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Since you have selected to fill the print area with a color from a range, you have to specify colors in the second section. Бидејќи сте одбрале да ја пополните областа за печатење со боја од опсег, морате да ги наведете боите во вториот дел. Details

Since you have selected to fill the print area with a color from a range, you have to specify colors in the second section.

Бидејќи сте одбрале да ја пополните областа за печатење со боја од опсег, морате да ги наведете боите во вториот дел.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please make sure to set configurations for this rule. Ве молам осигурајте се да ставите конфигурации за ова правило. Details

Please make sure to set configurations for this rule.

Ве молам осигурајте се да ставите конфигурации за ова правило.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please make sure to enter pantone colors from the relative section of the BackOffice Ве молиме внесете ги боите на пантоните од релативниот дел на BackOffice Details

Please make sure to enter pantone colors from the relative section of the BackOffice

Ве молиме внесете ги боите на пантоните од релативниот дел на BackOffice
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Product background rules Правила за позадината на производот Details

Product background rules

Правила за позадината на производот
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Failed deleting rule. Try again. Неуспешно правило за бришење. Обиди се повторно. Details

Failed deleting rule. Try again.

Неуспешно правило за бришење. Обиди се повторно.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Are you sure you want to delete "' + name + '" rule? Дали сте сигурни дека сакате да го избришете правилото "' + име + '"? Details

Are you sure you want to delete "' + name + '" rule?

Дали сте сигурни дека сакате да го избришете правилото "' + име + '"?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:38:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 6 7 8 9 10 285

Export as