GlotPress

Translation of Back office: mk

Filter ↓ Sort ↓ All (3,569) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,573) Warnings (0)
1 2 3 238
Prio Original string Translation
NO, duplicate only on not configured products. Не, дуплирај само на не конфигурирани производи. Details

NO, duplicate only on not configured products.

Не, дуплирај само на не конфигурирани производи.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
YES, duplicate on all selected products. Да, дупликат на сите избрани производи. Details

YES, duplicate on all selected products.

Да, дупликат на сите избрани производи.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
ATTENTION: you have selected one or more products already configured as customizable. If you proceed, the new personalization settings will overwrite the existing ones. Are you sure to proceed with all the selected products? ВНИМАНИЕ: одбравте еден или повеќе производи веќе конфигурирани како прилагодливи. Ако продолжите, новите подесувања за персонализација ќе ги презаменат постоечките. Дали сте сигурни дека ќе продолжите со сите избрани производи? Details

ATTENTION: you have selected one or more products already configured as customizable. If you proceed, the new personalization settings will overwrite the existing ones. Are you sure to proceed with all the selected products?

ВНИМАНИЕ: одбравте еден или повеќе производи веќе конфигурирани како прилагодливи. Ако продолжите, новите подесувања за персонализација ќе ги презаменат постоечките. Дали сте сигурни дека ќе продолжите со сите избрани производи?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We'll inform you as soon as the product is created in your store Ќе ве информираме штом производот е создаден во вашата продавница. Details

We'll inform you as soon as the product is created in your store

Ќе ве информираме штом производот е создаден во вашата продавница.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You can still use it read here how to do it. Сеуште можеш да го користиш читај тука како да го направиш тоа. Details

You can still use it read here how to do it.

Сеуште можеш да го користиш читај тука како да го направиш тоа.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Don't you see your favorite print-on-demand service? Зарем не ја гледаш твојата омилена услуга за печатење? Details

Don't you see your favorite print-on-demand service?

Зарем не ја гледаш твојата омилена услуга за печатење?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Print on demand Печатете по барање. Details

Print on demand

Печатете по барање.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select where you wish to apply the changes below: Изберете каде сакате да ги примените промените подолу: Details

Select where you wish to apply the changes below:

Изберете каде сакате да ги примените промените подолу:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Order import setting Поставување за увоз на нарачки Details

Order import setting

Поставување за увоз на нарачки
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
3) in your Printful dashboard go to Billings and click on Billings Methods, make sure that the currency is the same as your Shopify store. 3) во вашата Printful табла оди на Билингс и кликнете на Billings Методи, осигурајте се дека валутата е иста како вашата Shopify продавница. Details

3) in your Printful dashboard go to Billings and click on Billings Methods, make sure that the currency is the same as your Shopify store.

3) во вашата Printful табла оди на Билингс и кликнете на Billings Методи, осигурајте се дека валутата е иста како вашата Shopify продавница.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
2) go to your Printful Dashboard, select Settings, click on Orders, then select Sync as you go and make sure the options Import existing products and Import unsynced orders are checked. If not, the integration won't work. 2) одете во вашата Printful Dashboard, изберете Settings, кликнете на Нарачки, потоа изберете Sync како што одите и осигурајте се дека опциите Увоз на постоечки производи и Увоз на несинхронизирани нарачки се проверени. Ако не, интеграцијата нема да успее. Details

2) go to your Printful Dashboard, select Settings, click on Orders, then select Sync as you go and make sure the options Import existing products and Import unsynced orders are checked. If not, the integration won't work.

2) одете во вашата Printful Dashboard, изберете Settings, кликнете на Нарачки, потоа изберете Sync како што одите и осигурајте се дека опциите Увоз на постоечки производи и Увоз на несинхронизирани нарачки се проверени. Ако не, интеграцијата нема да успее.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
1) if you use Printful with more than one store, make sure you add the API key of the same store where Zakeke is installed. 1) ако користите Printful со повеќе од една продавница, осигурајте се да го додадете API клучот на истата продавница каде што е инсталиран Zakeke. Details

1) if you use Printful with more than one store, make sure you add the API key of the same store where Zakeke is installed.

1) ако користите Printful со повеќе од една продавница, осигурајте се да го додадете API клучот на истата продавница каде што е инсталиран Zakeke.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The Printful integration is available for stores on Shopify, Woocommerce and Bigcommerce. Please follow these guidelines to properly integrate it: Printful интеграцијата е достапна за продавници на Shopify, Woocommerce и Bigcommerce. Ве молиме следете ги овие насоки за соодветно да ги интегрирате: Details

The Printful integration is available for stores on Shopify, Woocommerce and Bigcommerce. Please follow these guidelines to properly integrate it:

Printful интеграцијата е достапна за продавници на Shopify, Woocommerce и Bigcommerce. Ве молиме следете ги овие насоки за соодветно да ги интегрирате:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need help, please contact us at Ако ви треба помош, ве молам контактирајте не на Details

If you need help, please contact us at

Ако ви треба помош, ве молам контактирајте не на
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
and connect your POD и поврзете го вашиот POD Details

and connect your POD

и поврзете го вашиот POD
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 10:53:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 238

Export as