GlotPress

Translation of Back office: sq

Filter ↓ Sort ↓ All (3,411) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,739) Warnings (0)
1 2 3 249
Prio Original string Translation
First set the print area on the side {0} before proceeding to variations. Së pari vendosni zonën e printimit në anën {0} para se të vazhdoni me variacionet. Details

First set the print area on the side {0} before proceeding to variations.

Së pari vendosni zonën e printimit në anën {0} para se të vazhdoni me variacionet.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:39:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to sell customizable products from third-party catalogs, you need to connect your store first. Please note that this option is only valid if your store is built on one of the following platforms: Në mënyrë që të shisni produkte të personalizueshme nga katalogët e palëve të treta, ju duhet të lidhni dyqanin tuaj së pari. Ju lutem vini re se ky opsion është i vlefshëm vetëm nëse dyqani juaj është ndërtuar në një nga platformat e mëposhtme: Details

In order to sell customizable products from third-party catalogs, you need to connect your store first. Please note that this option is only valid if your store is built on one of the following platforms:

Në mënyrë që të shisni produkte të personalizueshme nga katalogët e palëve të treta, ju duhet të lidhni dyqanin tuaj së pari. Ju lutem vini re se ky opsion është i vlefshëm vetëm nëse dyqani juaj është ndërtuar në një nga platformat e mëposhtme:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:39:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want to integrate your third-party catalog? Dëshironi të integroni katalogun tuaj të palëve të treta? Details

Do you want to integrate your third-party catalog?

Dëshironi të integroni katalogun tuaj të palëve të treta?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:39:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
DPI must be greater than zero DPI duhet të jetë më i madh se zero Details

DPI must be greater than zero

DPI duhet të jetë më i madh se zero
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:39:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You need to connect your store in order to pick a product, make it customizable via Zakeke and sell it. Ju duhet të lidhni dyqanin tuaj në mënyrë që të zgjidhni një produkt, ta bëni atë të personalizuar nëpërmjet Zakeke dhe ta shisni atë. Details

You need to connect your store in order to pick a product, make it customizable via Zakeke and sell it.

Ju duhet të lidhni dyqanin tuaj në mënyrë që të zgjidhni një produkt, ta bëni atë të personalizuar nëpërmjet Zakeke dhe ta shisni atë.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to integrate your catalog and make your products customizable? Gati për të integruar katalogun tuaj dhe për t'i bërë produktet tuaja të personalizueshme? Details

Ready to integrate your catalog and make your products customizable?

Gati për të integruar katalogun tuaj dhe për t'i bërë produktet tuaja të personalizueshme?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store Në mënyrë që të aktivizoni mjetin Get a Quote ju duhet të plotësoni integrimin Zakeke duke e lidhur atë me dyqanin tuaj Details

In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store

Në mënyrë që të aktivizoni mjetin Get a Quote ju duhet të plotësoni integrimin Zakeke duke e lidhur atë me dyqanin tuaj
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to allow your customers to send you requests for quotations? Gati për t'ju lejuar klientëve tuaj t'ju dërgojnë kërkesa për citime? Details

Ready to allow your customers to send you requests for quotations?

Gati për t'ju lejuar klientëve tuaj t'ju dërgojnë kërkesa për citime?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store. Plotësoni integrimin me Zakeke duke zgjedhur platformën tuaj ecommerce dhe lidhjen e dyqanit tuaj. Details

Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store.

Plotësoni integrimin me Zakeke duke zgjedhur platformën tuaj ecommerce dhe lidhjen e dyqanit tuaj.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want to start selling your customizable products at your store? Dëshironi të filloni të shisni produktet tuaja të personalizueshme në dyqanin tuaj? Details

Do you want to start selling your customizable products at your store?

Dëshironi të filloni të shisni produktet tuaja të personalizueshme në dyqanin tuaj?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Start by connecting Zakeke with one of your stores first. Filloni duke lidhur Zake me një nga dyqanet tuaja së pari. Details

Start by connecting Zakeke with one of your stores first.

Filloni duke lidhur Zake me një nga dyqanet tuaja së pari.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account? Gati për të lidhur dhe menaxhuar kanale të shumta tregtare në llogarinë tuaj Zakeke? Details

Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account?

Gati për të lidhur dhe menaxhuar kanale të shumta tregtare në llogarinë tuaj Zakeke?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect Zakeke to your E-Commerce channels Lidhe Zakekun me kanalet e E-Commerce Details

Connect Zakeke to your E-Commerce channels

Lidhe Zakekun me kanalet e E-Commerce
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products. Ju duhet të integroni Zakeke me dyqanin tuaj në mënyrë që të botoni dhe të filloni të shisni produktet tuaja të personalizueshme. Details

You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products.

Ju duhet të integroni Zakeke me dyqanin tuaj në mënyrë që të botoni dhe të filloni të shisni produktet tuaja të personalizueshme.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to start selling customizable products? Gati për të filluar shitjen e produkteve të personalizueshme? Details

Ready to start selling customizable products?

Gati për të filluar shitjen e produkteve të personalizueshme?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:23:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 249

Export as