GlotPress

Translation of Back office: sq

Filter ↓ Sort ↓ All (3,569) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,897) Warnings (0)
1 2 3 260
Prio Original string Translation
NO, duplicate only on not configured products. JO, dyfisho vetëm në produktet e konfiguruara. Details

NO, duplicate only on not configured products.

JO, dyfisho vetëm në produktet e konfiguruara.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
YES, duplicate on all selected products. PO, dyfisho në të gjitha produktet e zgjedhura. Details

YES, duplicate on all selected products.

PO, dyfisho në të gjitha produktet e zgjedhura.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
ATTENTION: you have selected one or more products already configured as customizable. If you proceed, the new personalization settings will overwrite the existing ones. Are you sure to proceed with all the selected products? KUJDES: keni zgjedhur një ose më shumë produkte tashmë të konfiguruara si të personalizueshme. Nëse vazhdoni, rregullimet e reja të personalizimit do të mbishkruajn ato ekzistuese. A je i sigurt se do të vazhdosh me të gjitha produktet e zgjedhura? Details

ATTENTION: you have selected one or more products already configured as customizable. If you proceed, the new personalization settings will overwrite the existing ones. Are you sure to proceed with all the selected products?

KUJDES: keni zgjedhur një ose më shumë produkte tashmë të konfiguruara si të personalizueshme. Nëse vazhdoni, rregullimet e reja të personalizimit do të mbishkruajn ato ekzistuese. A je i sigurt se do të vazhdosh me të gjitha produktet e zgjedhura?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We'll inform you as soon as the product is created in your store Ne do t'ju informojmë sapo produkti të krijohet në dyqanin tuaj Details

We'll inform you as soon as the product is created in your store

Ne do t'ju informojmë sapo produkti të krijohet në dyqanin tuaj
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You can still use it read here how to do it. Ju ende mund ta përdorni atë duke lexuar këtu se si ta bëni atë. Details

You can still use it read here how to do it.

Ju ende mund ta përdorni atë duke lexuar këtu se si ta bëni atë.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Don't you see your favorite print-on-demand service? A nuk e shihni shërbimin tuaj të preferuar print-on-demand? Details

Don't you see your favorite print-on-demand service?

A nuk e shihni shërbimin tuaj të preferuar print-on-demand?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Print on demand Printo në kërkesë Details

Print on demand

Printo në kërkesë
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select where you wish to apply the changes below: Zgjidh ku dëshiron të aplikosh ndryshimet më poshtë: Details

Select where you wish to apply the changes below:

Zgjidh ku dëshiron të aplikosh ndryshimet më poshtë:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Order import setting Rregullo importin Details

Order import setting

Rregullo importin
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
3) in your Printful dashboard go to Billings and click on Billings Methods, make sure that the currency is the same as your Shopify store. 3) në panelin tuaj të printuar shkoni tek Billings dhe kliko mbi Metodat e Billings, sigurohuni që monedha është e njëjtë me dyqanin tuaj Shopify. Details

3) in your Printful dashboard go to Billings and click on Billings Methods, make sure that the currency is the same as your Shopify store.

3) në panelin tuaj të printuar shkoni tek Billings dhe kliko mbi Metodat e Billings, sigurohuni që monedha është e njëjtë me dyqanin tuaj Shopify.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
2) go to your Printful Dashboard, select Settings, click on Orders, then select Sync as you go and make sure the options Import existing products and Import unsynced orders are checked. If not, the integration won't work. 2) shkoni tek Paneli juaj i Printuar, zgjidhni Rregullimet, kliko mbi Porositë, pastaj zgjidhni Sync ndërsa shkoni dhe sigurohuni që opsionet Importo produktet ekzistuese dhe Importo porosi të pa-kontrolluara. Nëse jo, integrimi nuk do të funksionojë. Details

2) go to your Printful Dashboard, select Settings, click on Orders, then select Sync as you go and make sure the options Import existing products and Import unsynced orders are checked. If not, the integration won't work.

2) shkoni tek Paneli juaj i Printuar, zgjidhni Rregullimet, kliko mbi Porositë, pastaj zgjidhni Sync ndërsa shkoni dhe sigurohuni që opsionet Importo produktet ekzistuese dhe Importo porosi të pa-kontrolluara. Nëse jo, integrimi nuk do të funksionojë.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
1) if you use Printful with more than one store, make sure you add the API key of the same store where Zakeke is installed. 1) nëse përdorni Printful me më shumë se një dyqan, sigurohuni që të shtoni çelësin API të të njëjtit dyqan ku është instaluar Zakeke. Details

1) if you use Printful with more than one store, make sure you add the API key of the same store where Zakeke is installed.

1) nëse përdorni Printful me më shumë se një dyqan, sigurohuni që të shtoni çelësin API të të njëjtit dyqan ku është instaluar Zakeke.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The Printful integration is available for stores on Shopify, Woocommerce and Bigcommerce. Please follow these guidelines to properly integrate it: Integrimi Printful është në dispozicion për dyqanet në Shopify, Woocommerce dhe Bigcommerce. Ju lutem ndiqni këto udhëzime për ta integruar siç duhet: Details

The Printful integration is available for stores on Shopify, Woocommerce and Bigcommerce. Please follow these guidelines to properly integrate it:

Integrimi Printful është në dispozicion për dyqanet në Shopify, Woocommerce dhe Bigcommerce. Ju lutem ndiqni këto udhëzime për ta integruar siç duhet:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need help, please contact us at Nëse keni nevojë për ndihmë, ju lutem na kontaktoni në Details

If you need help, please contact us at

Nëse keni nevojë për ndihmë, ju lutem na kontaktoni në
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
and connect your POD dhe lidhni POD tuaj Details

and connect your POD

dhe lidhni POD tuaj
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-15 11:21:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 260

Export as