GlotPress

Translation of Back office: ne

Filter ↓ Sort ↓ All (3,408) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,412) Warnings (0)
1 2 3 228
Prio Original string Translation
You need to connect your store in order to pick a product, make it customizable via Zakeke and sell it. तपाईंले उत्पादन छनौट गर्न आफ्नो स्टोर जडान गर्न आवश्यक छ, यसलाई जकेक मार्फत अनुकूलन योग्य बनाउनुहोस् र यसलाई बेच्नुहोस्। Details

You need to connect your store in order to pick a product, make it customizable via Zakeke and sell it.

तपाईंले उत्पादन छनौट गर्न आफ्नो स्टोर जडान गर्न आवश्यक छ, यसलाई जकेक मार्फत अनुकूलन योग्य बनाउनुहोस् र यसलाई बेच्नुहोस्।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to integrate your catalog and make your products customizable? तपाईंको क्याटलग एकीकृत गर्न र तपाईंको उत्पादनहरू अनुकूलन गर्न तयार हुनुहुन्छ? Details

Ready to integrate your catalog and make your products customizable?

तपाईंको क्याटलग एकीकृत गर्न र तपाईंको उत्पादनहरू अनुकूलन गर्न तयार हुनुहुन्छ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस् उपकरण सक्रिय गर्नका लागि तपाईले आफ्नो स्टोरसँग जडान गरेर जकेक एकीकरण पूरा गर्न आवश्यक छ Details

In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store

उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस् उपकरण सक्रिय गर्नका लागि तपाईले आफ्नो स्टोरसँग जडान गरेर जकेक एकीकरण पूरा गर्न आवश्यक छ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to allow your customers to send you requests for quotations? तपाईंको ग्राहकहरूलाई उद्धरणहरूको लागि अनुरोधहरू पठाउन अनुमति दिन तयार हुनुहुन्छ? Details

Ready to allow your customers to send you requests for quotations?

तपाईंको ग्राहकहरूलाई उद्धरणहरूको लागि अनुरोधहरू पठाउन अनुमति दिन तयार हुनुहुन्छ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store. तपाईंको ईकमर्स प्लेटफर्म चयन गरेर र तपाईंको स्टोर जडान गरेर जकेकसँग एकीकरण पूरा गर्नुहोस्। Details

Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store.

तपाईंको ईकमर्स प्लेटफर्म चयन गरेर र तपाईंको स्टोर जडान गरेर जकेकसँग एकीकरण पूरा गर्नुहोस्।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want to start selling your customizable products at your store? के तपाईं आफ्नो स्टोरमा तपाईंको अनुकूलन योग्य उत्पादनहरू बेच्न सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? Details

Do you want to start selling your customizable products at your store?

के तपाईं आफ्नो स्टोरमा तपाईंको अनुकूलन योग्य उत्पादनहरू बेच्न सुरु गर्न चाहनुहुन्छ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Start by connecting Zakeke with one of your stores first. पहिले तपाईंको स्टोरहरू मध्ये एकसँग जकेक जडान गरेर सुरु गर्नुहोस्। Details

Start by connecting Zakeke with one of your stores first.

पहिले तपाईंको स्टोरहरू मध्ये एकसँग जकेक जडान गरेर सुरु गर्नुहोस्।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account? तपाईँको जेकेक खातामा बहुविध वाणिज्य च्यानलहरू जडान र व्यवस्थापन गर्न तयार हुनुहुन्छ? Details

Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account?

तपाईँको जेकेक खातामा बहुविध वाणिज्य च्यानलहरू जडान र व्यवस्थापन गर्न तयार हुनुहुन्छ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect Zakeke to your E-Commerce channels तपाईँको ई-वाणिज्य च्यानलहरूमा जकेक जडान गर्नुहोस् Details

Connect Zakeke to your E-Commerce channels

तपाईँको ई-वाणिज्य च्यानलहरूमा जकेक जडान गर्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products. तपाईं प्रकाशित गर्न र तपाईंको अनुकूलन योग्य उत्पादनहरू बेच्न सुरु गर्न तपाईंलाई आफ्नो स्टोरसँग जकेक एकीकृत गर्न आवश्यक छ। Details

You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products.

तपाईं प्रकाशित गर्न र तपाईंको अनुकूलन योग्य उत्पादनहरू बेच्न सुरु गर्न तपाईंलाई आफ्नो स्टोरसँग जकेक एकीकृत गर्न आवश्यक छ।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to start selling customizable products? अनुकूलन योग्य उत्पादनहरू बेच्न सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ? Details

Ready to start selling customizable products?

अनुकूलन योग्य उत्पादनहरू बेच्न सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect your store now अहिले तपाईँको स्टोर जडान गर्नुहोस् Details

Connect your store now

अहिले तपाईँको स्टोर जडान गर्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect Zakeke to your store तपाईँको भण्डारमा जेकेक जडान गर्नुहोस् Details

Connect Zakeke to your store

तपाईँको भण्डारमा जेकेक जडान गर्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:21:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Pod पोड Details

Pod

पोड
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-10 17:25:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select the products you want to duplicate on तपाईँले नक्कल गर्न चाहेका उत्पादनहरू चयन गर्नुहोस् Details

Select the products you want to duplicate on

तपाईँले नक्कल गर्न चाहेका उत्पादनहरू चयन गर्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-10 17:25:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 228

Export as