GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (3,213) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,217) Warnings (0) Current Filter (3,213)
1 2 3 4 215
Prio Original string Translation
Select at least one attribute. Chọn ít nhất một thuộc tính. Details

Select at least one attribute.

Chọn ít nhất một thuộc tính.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please add at least one price. Vui lòng thêm ít nhất một mức giá. Details

Please add at least one price.

Vui lòng thêm ít nhất một mức giá.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Wix Wix Details

Wix

Wix
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You can publish max ".concat(i," products"),"Admin"))}(0,y.qA)({message:1===e.statusID?y.T._("Unpublishing product Bạn có thể xuất bản tối đa ".concat(i," sản phẩm"),"Admin"))}(0,y.qA)({message:1===e.statusID?y.T._("Unpublishing product" Details

You can publish max ".concat(i," products"),"Admin"))}(0,y.qA)({message:1===e.statusID?y.T._("Unpublishing product

Bạn có thể xuất bản tối đa ".concat(i," sản phẩm"),"Admin"))}(0,y.qA)({message:1===e.statusID?y.T._("Unpublishing product"
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We cant publish your product: the customization token field do not exist on your product! Chúng tôi không thể xuất bản sản phẩm của bạn: trường token tùy chỉnh không tồn tại trên sản phẩm của bạn! Details

We cant publish your product: the customization token field do not exist on your product!

Chúng tôi không thể xuất bản sản phẩm của bạn: trường token tùy chỉnh không tồn tại trên sản phẩm của bạn!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Starting at Bắt đầu từ Details

Starting at

Bắt đầu từ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Start with a free 14-day trial Bắt đầu với bản dùng thử 14 ngày miễn phí Details

Start with a free 14-day trial

Bắt đầu với bản dùng thử 14 ngày miễn phí
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please unpublish ".concat(U," products to subscribe this plan."),"Admin"):v.T._("Please delete ".concat(U," configured products to subscribe this plan."),"Admin");X("too-much-products-changeplan",(0,T.jsx)(j.nA,{message:e,buttons:[{label:v.T._("OK Vui lòng hủy xuất bản ".concat(U", các sản phẩm để đăng ký gói này."),"Admin"):v.T._("Vui lòng xóa ".concat(U", các sản phẩm được cấu hình để đăng ký gói này."),"Quản trị viên"); X("too-much-products-changeplan",(0,T.jsx)(j.nA,{message:e,buttons:[{label:v.T._("OK Details

Please unpublish ".concat(U," products to subscribe this plan."),"Admin"):v.T._("Please delete ".concat(U," configured products to subscribe this plan."),"Admin");X("too-much-products-changeplan",(0,T.jsx)(j.nA,{message:e,buttons:[{label:v.T._("OK

Vui lòng hủy xuất bản ".concat(U", các sản phẩm để đăng ký gói này."),"Admin"):v.T._("Vui lòng xóa ".concat(U", các sản phẩm được cấu hình để đăng ký gói này."),"Quản trị viên"); X("too-much-products-changeplan",(0,T.jsx)(j.nA,{message:e,buttons:[{label:v.T._("OK
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Starts to add products Bắt đầu thêm sản phẩm Details

Starts to add products

Bắt đầu thêm sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Go to product configurator Đi tới bộ cấu hình sản phẩm Details

Go to product configurator

Đi tới bộ cấu hình sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Go to 3D/AR Viewer Đi tới Trình xem 3D/AR Details

Go to 3D/AR Viewer

Đi tới Trình xem 3D/AR
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Add new category into macrocategory Thêm thể loại mới vào thể loại macro Details

Add new category into macrocategory

Thêm thể loại mới vào thể loại macro
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Add new category Thêm thể loại mới Details

Add new category

Thêm thể loại mới
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Height or width have an unacceptable value, please check it Chiều cao hoặc chiều rộng có giá trị không thể chấp nhận được, vui lòng kiểm tra nó Details

Height or width have an unacceptable value, please check it

Chiều cao hoặc chiều rộng có giá trị không thể chấp nhận được, vui lòng kiểm tra nó
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You now have two options: Bây giờ bạn có hai lựa chọn: Details

You now have two options:

Bây giờ bạn có hai lựa chọn:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:00:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 215

Export as