GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (3,213) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,217) Warnings (0)
1 2 3 215
Prio Original string Translation
Customers can share a link to their personal designs with anyone, and the receivers can then either buy the product or keep on customizing the designs. Khách hàng có thể chia sẻ liên kết đến thiết kế cá nhân của họ với bất kỳ ai và người nhận sau đó có thể mua sản phẩm hoặc tiếp tục tùy chỉnh thiết kế. Details

Customers can share a link to their personal designs with anyone, and the receivers can then either buy the product or keep on customizing the designs.

Khách hàng có thể chia sẻ liên kết đến thiết kế cá nhân của họ với bất kỳ ai và người nhận sau đó có thể mua sản phẩm hoặc tiếp tục tùy chỉnh thiết kế.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share design Chia sẻ thiết kế Details

Share design

Chia sẻ thiết kế
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable your customers to share a screenshot of the personalized product. Cho phép khách hàng của bạn chia sẻ ảnh chụp màn hình của sản phẩm được cá nhân hóa. Details

Enable your customers to share a screenshot of the personalized product.

Cho phép khách hàng của bạn chia sẻ ảnh chụp màn hình của sản phẩm được cá nhân hóa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share image Chia sẻ hình ảnh Details

Share image

Chia sẻ hình ảnh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable sharing Bật chia sẻ Details

Enable sharing

Bật chia sẻ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We have taken care of your request, you will receive an email in case of successful registration. Chúng tôi đã giải quyết yêu cầu của bạn, bạn sẽ nhận được email trong trường hợp đăng ký thành công. Details

We have taken care of your request, you will receive an email in case of successful registration.

Chúng tôi đã giải quyết yêu cầu của bạn, bạn sẽ nhận được email trong trường hợp đăng ký thành công.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you want to cancel your subscription you need to remove Zakeke from the apps in your Shopify admin panel. Nếu muốn hủy gói đăng ký, bạn cần xóa Zakeke khỏi các ứng dụng trong bảng điều khiển quản trị Shopify. Details

If you want to cancel your subscription you need to remove Zakeke from the apps in your Shopify admin panel.

Nếu muốn hủy gói đăng ký, bạn cần xóa Zakeke khỏi các ứng dụng trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
It's not possible to create an account. Please send us a message to <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>. Bạn không thể tạo tài khoản. Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi cho <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>. Details

It's not possible to create an account. Please send us a message to <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>.

Bạn không thể tạo tài khoản. Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi cho <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:30:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
MarketPlaceOrder MarketPlaceOrder Details

MarketPlaceOrder

MarketPlaceOrder
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:54:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please add at least one price. Vui lòng thêm ít nhất một mức giá. Details

Please add at least one price.

Vui lòng thêm ít nhất một mức giá.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select at least one attribute. Chọn ít nhất một thuộc tính. Details

Select at least one attribute.

Chọn ít nhất một thuộc tính.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
See full pricing Xem giá đầy đủ Details

See full pricing

Xem giá đầy đủ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Starts at Bắt đầu lúc Details

Starts at

Bắt đầu lúc
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Manage how Zakeke interacts with your BigCommerce store. Quản lý cách Zakeke tương tác với cửa hàng BigCommerce của bạn. Details

Manage how Zakeke interacts with your BigCommerce store.

Quản lý cách Zakeke tương tác với cửa hàng BigCommerce của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
BigCommerce settings Cài đặt BigCommerce Details

BigCommerce settings

Cài đặt BigCommerce
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:36:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 215

Export as