GlotPress

Translation of Back office: sk

Filter ↓ Sort ↓ All (4,275) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,279) Warnings (0)
1 2 3 4 285
Prio Original string Translation
Addon activated successfully. Doplnok sa úspešne aktivoval. Details

Addon activated successfully.

Doplnok sa úspešne aktivoval.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error updating quote notification setting. Chyba pri aktualizácii nastavenia upozornenia na cenovú ponuku. Details

Error updating quote notification setting.

Chyba pri aktualizácii nastavenia upozornenia na cenovú ponuku.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Quote notification setting updated. Aktualizované nastavenie upozornenia na cenovú ponuku. Details

Quote notification setting updated.

Aktualizované nastavenie upozornenia na cenovú ponuku.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Updating quote notification setting... Aktualizácia nastavenia upozornenia na cenovú ponuku... Details

Updating quote notification setting...

Aktualizácia nastavenia upozornenia na cenovú ponuku...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Visit the Email Notification Settings page to configure these options Navštívte stránku Nastavenie e-mailových oznámení a nakonfigurujte tieto možnosti Details

Visit the Email Notification Settings page to configure these options

Navštívte stránku Nastavenie e-mailových oznámení a nakonfigurujte tieto možnosti
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
you can configure your SMTP server to send emails from your own address server SMTP môžete nakonfigurovať tak, aby odosielal e-maily z vašej vlastnej adresy Details

you can configure your SMTP server to send emails from your own address

server SMTP môžete nakonfigurovať tak, aby odosielal e-maily z vašej vlastnej adresy
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Change on all sides Zmena na všetkých stranách Details

Change on all sides

Zmena na všetkých stranách
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Change on the current side only Zmena iba na aktuálnej strane Details

Change on the current side only

Zmena iba na aktuálnej strane
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable this feature to allow end customers to rotate the product within the UI canvas. Rotation occurs in 90° increments, and the 3D model, if applicable, will automatically adapt to the chosen orientation. Ideal for products customizable in both vertical and horizontal formats based on the end customer's preference. Povoľte túto funkciu, aby koncoví zákazníci mohli otáčať produkt v rámci plátna používateľského rozhrania. Otáčanie prebieha v krokoch po 90° a 3D model, ak je to možné, sa automaticky prispôsobí zvolenej orientácii. Ideálne pre produkty prispôsobiteľné vo vertikálnom aj horizontálnom formáte na základe preferencií koncového zákazníka. Details

Enable this feature to allow end customers to rotate the product within the UI canvas. Rotation occurs in 90° increments, and the 3D model, if applicable, will automatically adapt to the chosen orientation. Ideal for products customizable in both vertical and horizontal formats based on the end customer's preference.

Povoľte túto funkciu, aby koncoví zákazníci mohli otáčať produkt v rámci plátna používateľského rozhrania. Otáčanie prebieha v krokoch po 90° a 3D model, ak je to možné, sa automaticky prispôsobí zvolenej orientácii. Ideálne pre produkty prispôsobiteľné vo vertikálnom aj horizontálnom formáte na základe preferencií koncového zákazníka.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Side rotation in UI Bočné otáčanie v používateľskom rozhraní Details

Side rotation in UI

Bočné otáčanie v používateľskom rozhraní
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To access this feature, create at least one quote rule. Once activated, this tool will automatically send quote emails to customers and notify you upon acceptance or rejection. Stay updated on your quote interactions effortlessly. Ak chcete získať prístup k tejto funkcii, vytvorte aspoň jedno pravidlo úvodzoviek. Po aktivácii bude tento nástroj automaticky odosielať e-maily s cenovými ponukami zákazníkom a upozorní vás na prijatie alebo odmietnutie. Zostaňte bez námahy informovaní o interakciách s cenovými ponukami. Details

To access this feature, create at least one quote rule. Once activated, this tool will automatically send quote emails to customers and notify you upon acceptance or rejection. Stay updated on your quote interactions effortlessly.

Ak chcete získať prístup k tejto funkcii, vytvorte aspoň jedno pravidlo úvodzoviek. Po aktivácii bude tento nástroj automaticky odosielať e-maily s cenovými ponukami zákazníkom a upozorní vás na prijatie alebo odmietnutie. Zostaňte bez námahy informovaní o interakciách s cenovými ponukami.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Quote Email Notifications Citujte e-mailové upozornenia Details

Quote Email Notifications

Citujte e-mailové upozornenia
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable this option to automatically send quote emails to customers and notify you upon acceptance or rejection. Stay updated on your quote interactions effortlessly. Povoľte túto možnosť, ak chcete automaticky posielať e-maily s cenovými ponukami zákazníkom a upozorniť vás na prijatie alebo odmietnutie. Zostaňte bez námahy informovaní o interakciách s cenovými ponukami. Details

Enable this option to automatically send quote emails to customers and notify you upon acceptance or rejection. Stay updated on your quote interactions effortlessly.

Povoľte túto možnosť, ak chcete automaticky posielať e-maily s cenovými ponukami zákazníkom a upozorniť vás na prijatie alebo odmietnutie. Zostaňte bez námahy informovaní o interakciách s cenovými ponukami.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Quotation list Zoznam ponúk Details

Quotation list

Zoznam ponúk
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To access this section, create at least one quote rule. Ak chcete získať prístup k tejto sekcii, vytvorte aspoň jedno pravidlo cenovej ponuky. Details

To access this section, create at least one quote rule.

Ak chcete získať prístup k tejto sekcii, vytvorte aspoň jedno pravidlo cenovej ponuky.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:48:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 285

Export as