GlotPress

Translation of User Interface: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (512) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (516) Warnings (0)
1 28 29 30 31 32 35
Prio Original string Translation
Templates Mẫu Details

Templates

Mẫu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-01-22 11:20:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Template Settings Cài đặt Mẫu Details

Template Settings

Cài đặt Mẫu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-01-22 11:20:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Close this window Đóng cửa sổ này Details

Close this window

Đóng cửa sổ này
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-12-22 15:53:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
It seems that your browser is not supported. Please use Dường như trình duyệt của bạn không được hỗ trợ. Hãy sử dụng Details

It seems that your browser is not supported. Please use

Dường như trình duyệt của bạn không được hỗ trợ. Hãy sử dụng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-12-22 15:53:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Variations Biến thể Details

Variations

Biến thể
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-24 12:59:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Product<br />variations Sản phẩm <br /> biến thể Details

Product<br />variations

Sản phẩm <br /> biến thể
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-24 12:59:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Product variations Các biến thể của sản phẩm Details

Product variations

Các biến thể của sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-24 12:59:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error! Lỗi! Details

Error!

Lỗi!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-23 11:13:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error loading fonts Lỗi khi tải phông chữ Details

Error loading fonts

Lỗi khi tải phông chữ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-18 10:41:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The SVG file is a vector based image format, the PNG file is a raster image format. A vector format uses shapes and lines to describe an image, istead, the PNG file uses pixel.<br/><br/>When using pixel you can have hundreds of colors and in this case only a limited number of colors is supported, that's why PNG is not supported. Tệp SVG là định dạng hình ảnh dựa trên vector, tệp PNG là định dạng hình ảnh raster. Một định dạng vector sử dụng các hình dạng và đường để mô tả hình ảnh, istead, tệp PNG sử dụng pixel. <br/> <br/> Khi sử dụng pixel, bạn có thể có hàng trăm màu và trong trường hợp này chỉ có một số lượng màu nhất định được hỗ trợ, đó là lý do tại sao PNG không được hỗ trợ. Details

The SVG file is a vector based image format, the PNG file is a raster image format. A vector format uses shapes and lines to describe an image, istead, the PNG file uses pixel.<br/><br/>When using pixel you can have hundreds of colors and in this case only a limited number of colors is supported, that's why PNG is not supported.

Tệp SVG là định dạng hình ảnh dựa trên vector, tệp PNG là định dạng hình ảnh raster. Một định dạng vector sử dụng các hình dạng và đường để mô tả hình ảnh, istead, tệp PNG sử dụng pixel. <br/> <br/> Khi sử dụng pixel, bạn có thể có hàng trăm màu và trong trường hợp này chỉ có một số lượng màu nhất định được hỗ trợ, đó là lý do tại sao PNG không được hỗ trợ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-15 12:56:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Explanation Giải trình Details

Explanation

Giải trình
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-15 12:56:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
What this mean? Cái này nghĩa là gì? Details

What this mean?

Cái này nghĩa là gì?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-15 12:56:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
PNG format is not supported for the selected printing method - please choose another printing method or upload/select a SVG file. Định dạng PNG không được hỗ trợ cho phương pháp in đã chọn - vui lòng chọn một phương pháp in khác hoặc tải lên / chọn tệp SVG. Details

PNG format is not supported for the selected printing method - please choose another printing method or upload/select a SVG file.

Định dạng PNG không được hỗ trợ cho phương pháp in đã chọn - vui lòng chọn một phương pháp in khác hoặc tải lên / chọn tệp SVG.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-07 12:06:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Out-of-stock product variation. Các biến thể sản phẩm tồn kho. Details

Out-of-stock product variation.

Các biến thể sản phẩm tồn kho.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-10-30 16:23:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Return to store Quay trở lại cửa hàng Details

Return to store

Quay trở lại cửa hàng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-10-30 16:23:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 28 29 30 31 32 35

Export as