GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (4,171) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,175) Warnings (0) Current Filter (4,171)
1 214 215 216 217 218 279
Prio Original string Translation
Select all sizes Chọn tất cả các kích cỡ Details

Select all sizes

Chọn tất cả các kích cỡ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Number of customizable products Số lượng sản phẩm tùy biến Details

Number of customizable products

Số lượng sản phẩm tùy biến
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-31 10:03:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Unlimited Storage Không giới hạn lưu trữ Details

Unlimited Storage

Không giới hạn lưu trữ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-31 10:03:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Storage space Không gian lưu trữ Details

Storage space

Không gian lưu trữ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-31 10:03:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Up to Lên đến Details

Up to

Lên đến
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-31 10:03:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No transaction fee<br/>on sold products Không có phí giao dịch<br>bán sản phẩm Details

No transaction fee<br/>on sold products

Không có phí giao dịch<br>bán sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-31 10:03:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Width (mm) Chiều rộng (mm) Details

Width (mm)

Chiều rộng (mm)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-31 10:03:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Height (mm) Chiều cao (mm) Details

Height (mm)

Chiều cao (mm)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-31 10:03:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Allow customers to view a 3D model of your product from any angle, then easily configure the individual components (parts, materials, colors, sizes, etc.), and see a live preview before purchasing. Cho phép khách hàng xem mô hình 3D sản phẩm của bạn từ bất kỳ góc nào, sau đó dễ dàng cấu hình các thành phần riêng lẻ (bộ phận, vật liệu, màu sắc, kích thước, v.v.) và xem bản xem trước trực tiếp trước khi mua. Details

Allow customers to view a 3D model of your product from any angle, then easily configure the individual components (parts, materials, colors, sizes, etc.), and see a live preview before purchasing.

Cho phép khách hàng xem mô hình 3D sản phẩm của bạn từ bất kỳ góc nào, sau đó dễ dàng cấu hình các thành phần riêng lẻ (bộ phận, vật liệu, màu sắc, kích thước, v.v.) và xem bản xem trước trực tiếp trước khi mua.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-16 09:00:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The selected side cannot be deleted because it is used for a product, a pre-made template or for a print-ready file. Bên đã chọn không thể xóa bỏ vì nó được sử dụng cho một sản phẩm, một mẫu được tạo sẵn hoặc cho một tệp sẵn sàng in. Details

The selected side cannot be deleted because it is used for a product, a pre-made template or for a print-ready file.

Bên đã chọn không thể xóa bỏ vì nó được sử dụng cho một sản phẩm, một mẫu được tạo sẵn hoặc cho một tệp sẵn sàng in.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-16 09:00:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Theme saved successfully. Please note that it may take up to some minutes for new settings to be effective. Chủ đề đã lưu thành công. Xin lưu ý rằng có thể mất vài phút để cài đặt mới có hiệu lực. Details

Theme saved successfully. Please note that it may take up to some minutes for new settings to be effective.

Chủ đề đã lưu thành công. Xin lưu ý rằng có thể mất vài phút để cài đặt mới có hiệu lực.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-16 09:00:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Invition price Giá invition Details

Invition price

Giá invition
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-16 09:00:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error reading the API key. Try again. Lỗi đọc khóa API. Thử lại. Details

Error reading the API key. Try again.

Lỗi đọc khóa API. Thử lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-16 09:00:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
API key updated successfully. Khóa API đã cập nhật thành công. Details

API key updated successfully.

Khóa API đã cập nhật thành công.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-16 09:00:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Insert your partner code Chèn mã đối tác của bạn Details

Insert your partner code

Chèn mã đối tác của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-07-16 09:00:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 214 215 216 217 218 279

Export as