GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (4,171) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,175) Warnings (0) Current Filter (4,171)
1 213 214 215 216 217 279
Prio Original string Translation
Show into customizer Hiển thị thành tùy chỉnh Details

Show into customizer

Hiển thị thành tùy chỉnh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-09-02 12:14:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
OnDemand order reference code OnDemand lệnh tham khảo mã Details

OnDemand order reference code

OnDemand lệnh tham khảo mã
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-09-02 12:14:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search by order number Tìm kiếm theo số thứ tự Details

Search by order number

Tìm kiếm theo số thứ tự
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-09-02 12:14:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Monthly Cohort Nhóm cohort hàng tháng Details

Monthly Cohort

Nhóm cohort hàng tháng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Compare So sánh Details

Compare

So sánh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Paid: Trả tiền: Details

Paid:

Trả tiền:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Invoiced: Lập hoá đơn Details

Invoiced:

Lập hoá đơn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Basic Trial To Paid Thử nghiệm cơ bản để Paid Details

Basic Trial To Paid

Thử nghiệm cơ bản để Paid
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Premium Trial To Paid Premium dùng thử để Paid Details

Premium Trial To Paid

Premium dùng thử để Paid
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No data found Không tìm thấy dữ liệu Details

No data found

Không tìm thấy dữ liệu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Order import settings Cài đặt nhập đơn đặt hàng Details

Order import settings

Cài đặt nhập đơn đặt hàng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Manually confirm imported orders Xác nhận đơn đặt hàng nhập thủ công Details

Manually confirm imported orders

Xác nhận đơn đặt hàng nhập thủ công
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
All orders from Zakeke will be imported as drafts in your Printful Account. You can then confirm them to be fulfilled. Tất cả các đơn đặt hàng từ Zakeke sẽ được nhập khẩu như là bản nháp trong tài khoản Printful của bạn. Sau đó bạn có thể xác nhận chúng được hoàn thành. Details

All orders from Zakeke will be imported as drafts in your Printful Account. You can then confirm them to be fulfilled.

Tất cả các đơn đặt hàng từ Zakeke sẽ được nhập khẩu như là bản nháp trong tài khoản Printful của bạn. Sau đó bạn có thể xác nhận chúng được hoàn thành.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Automatically confirm orders to be fulfilled Tự động xác nhận đơn hàng được hoàn thành Details

Automatically confirm orders to be fulfilled

Tự động xác nhận đơn hàng được hoàn thành
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
All orders from Zakeke will automatically be fulfilled by Printful. You won't be able to edit the print files before fulfillment. Tất cả các đơn đặt hàng từ Zakeke sẽ tự động được hoàn thành bởi Printful. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa các tệp in trước khi thực hiện. Details

All orders from Zakeke will automatically be fulfilled by Printful. You won't be able to edit the print files before fulfillment.

Tất cả các đơn đặt hàng từ Zakeke sẽ tự động được hoàn thành bởi Printful. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa các tệp in trước khi thực hiện.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-08-05 11:00:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 213 214 215 216 217 279

Export as