GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (3,411) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,415) Warnings (0) Current Filter (3,411)
1 2 3 228
Prio Original string Translation
DPI must be greater than zero DPI phải lớn hơn XNUMX Details

DPI must be greater than zero

DPI phải lớn hơn XNUMX
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:40:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want to integrate your third-party catalog? Bạn có muốn tích hợp danh mục của bên thứ ba không? Details

Do you want to integrate your third-party catalog?

Bạn có muốn tích hợp danh mục của bên thứ ba không?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:40:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to sell customizable products from third-party catalogs, you need to connect your store first. Please note that this option is only valid if your store is built on one of the following platforms: Để bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh từ danh mục của bên thứ ba, trước tiên bạn cần kết nối cửa hàng của mình. Xin lưu ý rằng tùy chọn này chỉ hợp lệ nếu cửa hàng của bạn được xây dựng trên một trong các nền tảng sau: Details

In order to sell customizable products from third-party catalogs, you need to connect your store first. Please note that this option is only valid if your store is built on one of the following platforms:

Để bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh từ danh mục của bên thứ ba, trước tiên bạn cần kết nối cửa hàng của mình. Xin lưu ý rằng tùy chọn này chỉ hợp lệ nếu cửa hàng của bạn được xây dựng trên một trong các nền tảng sau:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:40:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
First set the print area on the side {0} before proceeding to variations. Đầu tiên đặt vùng in ở bên cạnh {0} trước khi tiếp tục các biến thể. Details

First set the print area on the side {0} before proceeding to variations.

Đầu tiên đặt vùng in ở bên cạnh {0} trước khi tiếp tục các biến thể.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:40:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect Zakeke to your store Kết nối Zakeke với cửa hàng của bạn Details

Connect Zakeke to your store

Kết nối Zakeke với cửa hàng của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect your store now Kết nối cửa hàng của bạn ngay bây giờ Details

Connect your store now

Kết nối cửa hàng của bạn ngay bây giờ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to start selling customizable products? Bạn đã sẵn sàng bắt đầu bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh chưa? Details

Ready to start selling customizable products?

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh chưa?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products. Bạn cần tích hợp Zakeke với cửa hàng của mình để xuất bản và bắt đầu bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh của mình. Details

You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products.

Bạn cần tích hợp Zakeke với cửa hàng của mình để xuất bản và bắt đầu bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh của mình.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect Zakeke to your E-Commerce channels Kết nối Zakeke với các kênh Thương mại điện tử của bạn Details

Connect Zakeke to your E-Commerce channels

Kết nối Zakeke với các kênh Thương mại điện tử của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account? Bạn đã sẵn sàng kết nối và quản lý nhiều kênh thương mại với tài khoản Zakeke của mình chưa? Details

Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account?

Bạn đã sẵn sàng kết nối và quản lý nhiều kênh thương mại với tài khoản Zakeke của mình chưa?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Start by connecting Zakeke with one of your stores first. Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách kết nối Zakeke với một trong các cửa hàng của bạn. Details

Start by connecting Zakeke with one of your stores first.

Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách kết nối Zakeke với một trong các cửa hàng của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want to start selling your customizable products at your store? Bạn có muốn bắt đầu bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh tại cửa hàng của mình không? Details

Do you want to start selling your customizable products at your store?

Bạn có muốn bắt đầu bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh tại cửa hàng của mình không?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store. Hoàn thành tích hợp với Zakeke bằng cách chọn nền tảng thương mại điện tử và kết nối cửa hàng của bạn. Details

Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store.

Hoàn thành tích hợp với Zakeke bằng cách chọn nền tảng thương mại điện tử và kết nối cửa hàng của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to allow your customers to send you requests for quotations? Sẵn sàng cho phép khách hàng của bạn gửi cho bạn yêu cầu báo giá? Details

Ready to allow your customers to send you requests for quotations?

Sẵn sàng cho phép khách hàng của bạn gửi cho bạn yêu cầu báo giá?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store Để kích hoạt công cụ Nhận báo giá, bạn cần hoàn thành tích hợp Zakeke bằng cách kết nối nó với cửa hàng của bạn Details

In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store

Để kích hoạt công cụ Nhận báo giá, bạn cần hoàn thành tích hợp Zakeke bằng cách kết nối nó với cửa hàng của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:24:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 228

Export as