GlotPress

Translation of Back office: lo

Filter ↓ Sort ↓ All (3,411) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,415) Warnings (0)
1 2 3 228
Prio Original string Translation
First set the print area on the side {0} before proceeding to variations. ທໍາອິດຕັ້ງພື້ນທີ່ພິມຢູ່ຂ້າງ {0} ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການປ່ຽນແປງ. Details

First set the print area on the side {0} before proceeding to variations.

ທໍາອິດຕັ້ງພື້ນທີ່ພິມຢູ່ຂ້າງ {0} ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການປ່ຽນແປງ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:38:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to sell customizable products from third-party catalogs, you need to connect your store first. Please note that this option is only valid if your store is built on one of the following platforms: ໃນການທີ່ຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable ຈາກcatalogs ບຸກຄົນທີສາມ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ານຂອງທ່ານກ່ອນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າທາງເລືອກນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຖ້າຮ້ານຂອງທ່ານຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງຫນຶ່ງໃນແພລຕຟອມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: Details

In order to sell customizable products from third-party catalogs, you need to connect your store first. Please note that this option is only valid if your store is built on one of the following platforms:

ໃນການທີ່ຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable ຈາກcatalogs ບຸກຄົນທີສາມ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ານຂອງທ່ານກ່ອນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າທາງເລືອກນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຖ້າຮ້ານຂອງທ່ານຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງຫນຶ່ງໃນແພລຕຟອມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:38:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want to integrate your third-party catalog? ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລວມເອົາລາຍລັກຂອງບຸກຄົນທີສາມຂອງທ່ານບໍ? Details

Do you want to integrate your third-party catalog?

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລວມເອົາລາຍລັກຂອງບຸກຄົນທີສາມຂອງທ່ານບໍ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:38:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
DPI must be greater than zero DPI ຕ້ອງມີຫຼາຍກວ່າ zero Details

DPI must be greater than zero

DPI ຕ້ອງມີຫຼາຍກວ່າ zero
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-28 08:38:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You need to connect your store in order to pick a product, make it customizable via Zakeke and sell it. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ານຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກເອົາຜະລິດຕະພັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນcustomizable ຜ່ານ Zakeke ແລະຂາຍ. Details

You need to connect your store in order to pick a product, make it customizable via Zakeke and sell it.

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ານຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກເອົາຜະລິດຕະພັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນcustomizable ຜ່ານ Zakeke ແລະຂາຍ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to integrate your catalog and make your products customizable? ພ້ອມທີ່ຈະລວມເອົາcatalog ຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານcustomizable? Details

Ready to integrate your catalog and make your products customizable?

ພ້ອມທີ່ຈະລວມເອົາcatalog ຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານcustomizable?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store ໃນການທີ່ຈະເປີດໃຊ້ເຄື່ອງມື Get a Quote ທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສໍາເລັດການເຊື່ອມໂຍງ Zakeke ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮ້ານຂອງທ່ານ Details

In order to activate the Get a Quote tool you need to complete the Zakeke integration by connecting it with your store

ໃນການທີ່ຈະເປີດໃຊ້ເຄື່ອງມື Get a Quote ທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສໍາເລັດການເຊື່ອມໂຍງ Zakeke ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮ້ານຂອງທ່ານ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to allow your customers to send you requests for quotations? ພ້ອມທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານທີ່ຈະສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສໍາລັບການອ້າງອີງ? Details

Ready to allow your customers to send you requests for quotations?

ພ້ອມທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານທີ່ຈະສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສໍາລັບການອ້າງອີງ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store. ສໍາ ເລັດ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ກັບ Zakeke ໂດຍ ການ ເລືອກ ເວັບ ໄຊ ອີ ຄອມ ພິວ ເຕີ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ຮ້ານ ຂອງ ທ່ານ . Details

Complete the integration with Zakeke by selecting your ecommerce platform and connecting your store.

ສໍາ ເລັດ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ກັບ Zakeke ໂດຍ ການ ເລືອກ ເວັບ ໄຊ ອີ ຄອມ ພິວ ເຕີ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ຮ້ານ ຂອງ ທ່ານ .
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want to start selling your customizable products at your store? ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable ຂອງທ່ານທີ່ຮ້ານຂອງທ່ານ? Details

Do you want to start selling your customizable products at your store?

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable ຂອງທ່ານທີ່ຮ້ານຂອງທ່ານ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Start by connecting Zakeke with one of your stores first. ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ Zakeke ກັບຫນຶ່ງໃນຮ້ານຂອງທ່ານກ່ອນ. Details

Start by connecting Zakeke with one of your stores first.

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ Zakeke ກັບຫນຶ່ງໃນຮ້ານຂອງທ່ານກ່ອນ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account? ພ້ອມທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ແລະຈັດການຊ່ອງທາງການຄ້າຫຼາຍຊ່ອງທາງກັບບັນຊີ Zakeke ຂອງທ່ານ? Details

Ready to connect and manage multiple commerce channels to your Zakeke account?

ພ້ອມທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ແລະຈັດການຊ່ອງທາງການຄ້າຫຼາຍຊ່ອງທາງກັບບັນຊີ Zakeke ຂອງທ່ານ?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Connect Zakeke to your E-Commerce channels Connect Zakeke ກັບຊ່ອງE-Commerce ຂອງທ່ານ Details

Connect Zakeke to your E-Commerce channels

Connect Zakeke ກັບຊ່ອງE-Commerce ຂອງທ່ານ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງລວມເອົາ Zakeke ກັບຮ້ານຂອງທ່ານເພື່ອທີ່ຈະພິມແລະເລີ່ມຕົ້ນການຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable ຂອງທ່ານ. Details

You need to integrate Zakeke with your store in order to publish and start selling your customizable products.

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງລວມເອົາ Zakeke ກັບຮ້ານຂອງທ່ານເພື່ອທີ່ຈະພິມແລະເລີ່ມຕົ້ນການຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable ຂອງທ່ານ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Ready to start selling customizable products? ພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable? Details

Ready to start selling customizable products?

ພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມຂາຍຜະລິດຕະພັນcustomizable?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-11-14 11:20:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 228

Export as