GlotPress

Translation of Back office: lo

Filter ↓ Sort ↓ All (3,213) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,217) Warnings (0)
1 2 3 215
Prio Original string Translation
Customers can share a link to their personal designs with anyone, and the receivers can then either buy the product or keep on customizing the designs. ລູກຄ້າສາມາດແບ່ງປັນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອອກແບບສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໃຜກໍ່ຕາມ, ແລະຜູ້ຮັບສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼືສືບຕໍ່ປັບແຕ່ງການອອກແບບ. Details

Customers can share a link to their personal designs with anyone, and the receivers can then either buy the product or keep on customizing the designs.

ລູກຄ້າສາມາດແບ່ງປັນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອອກແບບສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໃຜກໍ່ຕາມ, ແລະຜູ້ຮັບສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼືສືບຕໍ່ປັບແຕ່ງການອອກແບບ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share design ການອອກແບບແບ່ງປັນ Details

Share design

ການອອກແບບແບ່ງປັນ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable your customers to share a screenshot of the personalized product. ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຮູບພາບຫນ້າຈໍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ. Details

Enable your customers to share a screenshot of the personalized product.

ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຮູບພາບຫນ້າຈໍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share image ແບ່ງປັນຮູບພາບ Details

Share image

ແບ່ງປັນຮູບພາບ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable sharing ເປີດໂອກາດການແບ່ງປັນ Details

Enable sharing

ເປີດໂອກາດການແບ່ງປັນ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We have taken care of your request, you will receive an email in case of successful registration. ພວກເຮົາໄດ້ດູແລການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວໃນກໍລະນີຂອງການລົງທະບຽນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. Details

We have taken care of your request, you will receive an email in case of successful registration.

ພວກເຮົາໄດ້ດູແລການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວໃນກໍລະນີຂອງການລົງທະບຽນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you want to cancel your subscription you need to remove Zakeke from the apps in your Shopify admin panel. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກການສະຫມັກຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງລຶບ Zakeke ອອກຈາກapps ໃນ panel admin Shopify ຂອງທ່ານ. Details

If you want to cancel your subscription you need to remove Zakeke from the apps in your Shopify admin panel.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກການສະຫມັກຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງລຶບ Zakeke ອອກຈາກapps ໃນ panel admin Shopify ຂອງທ່ານ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
It's not possible to create an account. Please send us a message to <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>. ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະສ້າງບັນຊີ. ກະລຸນາສົ່ງຂ່າວມາຍັງ <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>. Details

It's not possible to create an account. Please send us a message to <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>.

ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະສ້າງບັນຊີ. ກະລຸນາສົ່ງຂ່າວມາຍັງ <a href='mailto: help@zakeke.com'>help@zakeke.com</a>.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:28:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
MarketPlaceOrder MarketPlaceOrder Details

MarketPlaceOrder

MarketPlaceOrder
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:54:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please add at least one price. ກະລຸນາຕື່ມລາຄາຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງລາຄາ. Details

Please add at least one price.

ກະລຸນາຕື່ມລາຄາຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງລາຄາ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:35:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select at least one attribute. ຄັດເລືອກຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄຸນນະສົມບັດ. Details

Select at least one attribute.

ຄັດເລືອກຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄຸນນະສົມບັດ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:35:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
See full pricing ເບິ່ງລາຄາເຕັມ Details

See full pricing

ເບິ່ງລາຄາເຕັມ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:35:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Starts at ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Details

Starts at

ເລີ່ມຕົ້ນທີ່
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:35:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Manage how Zakeke interacts with your BigCommerce store. ຈັດການວິທີທີ່ Zakeke ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຮ້ານ BigCommerce ຂອງທ່ານ. Details

Manage how Zakeke interacts with your BigCommerce store.

ຈັດການວິທີທີ່ Zakeke ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຮ້ານ BigCommerce ຂອງທ່ານ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:35:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
BigCommerce settings ການຕັ້ງຄ່າ BigCommerce Details

BigCommerce settings

ການຕັ້ງຄ່າ BigCommerce
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-28 10:35:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 215

Export as